Supervizija in strokovne konzultacije

Supervizija in strokovne konzultacije

Supervizija

Supervizija je namenjena psihoterapevtom in študentom psihoterapije, skupaj bomo razmišljali o procesih, ki se odvijajo v terapiji z namenom izboljšanja psihoterapevtskega dela. Cilj supervizije, je da se supervizant uči iz svojih izkušenj in razvija svojo poklicno identiteto. 

Proces supervizije ustvarjamo v dvoje - supervizor in supevizant (co-creative). Pomemben element supervizije je tudi zagotavljanja večje varnosti in zaščite tako za supervizanta kot tudi za klienta. Pomembna tema je tudi etika in etična vprašanja vezana na konkretne dileme. 

Študente bom tudi z veseljem podprla pri pripravi na CTA izpit. 

Strokovne konzultacije

Namen strokovnih konzultacij je preprečevanje izgorelosti na delovnem mestu. Učitelji, profesorji in neučno osebje pogosto izgorijo zaradi zahtevnosti poklica, saj se vsakodnevno srečujejo z izzivi in z željo, da bi pomagali našim otrokom do razvoja v zdrave in izobražene posameznike. Namen strokovnih konzultacij je tudi nuditi učnemu osebju podporo, ko se spoprijema s konkretnimi težavami, s katerimi se srečuje v razredu in v šoli, in jih reševati.

Konzultacije bodo potekale individualno in v majhnih skupinah (običajno 2 do 4 udeleženci), kjer bo vsak lahko predstavil primer, s katerim se mora spoprijeti. Iskali bomo konkretne rešitve in ideje, kako izboljšati situacijo in rešiti problem. Prvo srečanje bo individualno, kasneje se bo delo lahko nadaljevalo v skupini. Skupine bodo zaprtega tipa: to pomeni, da ostajajo člani skupine vse leto isti in se obvežejo, da bodo skupino obiskovali.