Strokovne konzultacije za učno osebje

Strokovne konzultacije za učitelje in učno osebje

Namen strokovnih konzultacij je preprečevanje izgorelosti na delovnem mestu. Učitelji, profesorji in neučno osebje pogosto izgorijo zaradi zahtevnosti poklica, saj se vsakodnevno srečujejo z izzivi in z željo, da bi pomagali našim otrokom do razvoja v zdrave in izobražene posameznike. Namen strokovnih konzultacij je tudi nuditi učnemu osebju podporo, ko se spoprijema s konkretnimi težavami, s katerimi se srečuje v razredu in v šoli, in jih reševati.

Konzultacije bodo potekale individualno in v majhnih skupinah (običajno 2 do 4 udeleženci), kjer bo vsak lahko predstavil primer, s katerim se mora spoprijeti. Iskali bomo konkretne rešitve in ideje, kako izboljšati situacijo in rešiti problem. Prvo srečanje bo individualno, kasneje se bo delo lahko nadaljevalo v skupini. Skupine bodo zaprtega tipa: to pomeni, da ostajajo člani skupine vse leto isti in se obvežejo, da bodo skupino obiskovali.