Transakcijska analiza

V osebni terapiji lahko najdete pomoč za premagovanje manjših in kratkotrajnih kot kot tudi večjih in dolgotrajnejših težav.

S pomočjo terapevta boste lahko izboljšati svoje življenje, zmanjšali stres in našli notranji mir. 
Osebna terapija je uspešna pri premagovanju raznih psihičnih težav: 

 • Potrtost in depresija,
 • Premagovanje stresa,
 • Anksioznostne motnje in panični napadi,
 • Okrevanje po telesni in duševni traumi,
 • Okrevanje po prometni in drugih nesrečah,
 • Premagovanje odvisnosti,
 • Motnje hranjenja,
 • Motnje pozornosti in hiperaktivnost (ADD in ADHD),
 • Priprava na operacijo in okrevanju po njej,
 • Travme povezane z operacijami ter zdravljem,
 • Premagovanje fobij,
 • Kronična utrujenost,
 • Izboljšanje samopodobe in samospoštovanja,
 • Stres, izgorelost in nezmožnost sprostitve, 
 • Občuteku tesnobe, panika in strahovi, 
 • Težave s spanjem, 
 • Občutje praznine in vprašanja o smislu življenja,
 • Stiske kot posledice travmatičnega doživetja, 
 • Nezadovoljstvo s samim seboj,
 • Težave v partnerskem odnosu, pri ločitvah,
 • Družinske težave, 
 • Druge težave o katerih bi se rabi pogovorili.

Kaj je transakcijska analiza?

Transakcijska analiza (TA) je teorija osebnosti in psihoterapija za doseganje osebne rasti in sprememb. V praksi se lahko uporablja za diagnozo in zdravljenje psihičnih težav. Transakcijska analiza se kot psihoterapija uporablja pri delu s posamezniki, pari, družinami in skupinami. TA se lahko uporablja tudi izven terapevtskega polja in sicer v izobraževanju in šolstvu, pri svetovanju, zaposlovanju in managementu, v komunikacijskih treningih ter na drugih področjih.

Izhodišča transakcijske analize: ljudje so v redu; vsaka oseba je pomembna,  je vredna spoštovanja in enakopravne obravnave. Vsak odloča in določa svojo življenjsko zgodbo in usodo, zato pa lahko spreminja svoje odločitve.

 
Ego stanja
Osebnost lahko opisujemo s tremi ego stanji:
O ego stanju Otroka govorimo takrat, ko razmišljamo, čustvujemo in se obnašamo kot takrat, ko smo bili otrok oz. v preteklih razvojnih obdobjih. Značilno je obnašanje, čustvovanje, mišljenje in telesne reakcije, ki niso primerne za trenutno situacijo in se oseba  obnaša enako kot v preteklosti. Primer: nadrejeni negativno oceni delo zaposlenega, ta pa se na kritiko odzove z gledanjem v tla, jokom - enako kot se je obnašal, ko ga je oče grajal. 
Ego stanje Starša opisuje posameznikova nekritično prevzeta in nezavedno ponotranjena vedenja, čustvovanja in mišljenja od svojih staršev in drugih pomembnih oseb. Primer: posameznik lahko v frustraciji kriči na drugo osebo, kar se je naučil od njemu pomembne osebe, ki se tako odzivala v podobnih situacijah. 
Z izrazom ego stanje Odraslega opisujemo naše vedenje, čustvovanje in mišljene, ki je povezano s tukaj in sedaj, je ustrezno in primerno trenutni situaciji. Tudi negativna čustva, mišljenje in vedenje so lahko primerna ter izhajajo iz Odraslega ego stanja. Primer: ob ločitvi od ljubljenega partnerja je normalno, da čutimo žalost, izgubljenost in nemoč, čustva so popolnoma razumljiva glede na doživeto izgubo in izhajajo iz Odraslega. Ista čustva so pa neadekvatna, če se v enaki obliki še vedno pojavljajo več let kasneje. Sklepamo lahko, da oseba deluje iz ego stanja Otroka. 
Določanje, v katerem ego stanju se posameznik nahaja, ni vedno enostavno in enoznačno. Upoštevati moramo številne dejavnike in ne samo to, kar nam posameznik pove.