Psihološko svetovanje

Svetovanje je ples v troje.

Svetovanje je primerno za starše, ki iščejo pomoč in odgovore na različna vprašanja povezana z vzgojo, odraščanjem ter medosebnimi odnosti v družini.

Zato želim čim boljše spoznati vas in vašega otroka, da lahko skupaj pripravimo program dela.

Otroci se pogosto srečujejo:

  • z učnimi težavami kot so težave pri branju, pisanju, računanju ali učenju nasploh,
  • s težavami v prilagajanju na novo okolje, kot posledica selitve v nov kraj ali spremembe šole, 
  • s težavami kot so nemirnost, slabo pomnjenje in hitro pozabljanje, 
  • z osamljenostjo ali žalostjo,
  • ali jih je česa strah.

Pri mladostnikih srečujemo nekoliko drugačne stiske, lahko so:

  • premalo samozavestni,
  • depresivni ali jim ni več do življenja, 
  • se ne razumejo s starši ali vrstniki, 
  • imajo težave v šoli, 
  • so zašli v slabo družbo. 

Po potrebi lahko tudi izvedem psihološko testiranje.