Blog

Motnja pomanjkanja pozornosti

23. september 2014 ob 10:22

Kategorije :

Motnja pomanjkanja pozornosti (ADHD) je nevro-vedenjska motnja, za katero so značilni simptomi nepozornosti, hiperaktivnosti in impulzivnosti. 

Za ADHD ni identificiranega vzroka, verjetno prihaja do kombinacije različnih dejavnikov kot so genetski, organski in okoljski. Simptomi pa se pojavijo pred 7 letom starosti. Poznamo tri pod tipe motnje: i. poglavitne težava je pomanjkanjem pozornosti; ii. glavna težava je hiperaktivnost in impulzivnost; iii. kombinacija obeh podtipov. 

Najhujše težave se pojavijo v šoli, ko je otrok stalno nemiren, se vede impulzivno in se ne more koncentrirani na učno snov. Vse to pa omejuje njihovo sposobnost za učenje. 

Motnja pomanjkanja pozornosti se pojavlja pri 3 do 5% otrok, diagnosticirajo jo pa pri 2 do 16% otrok in se pojavlja pogosteje pri dečkih. ADHD je kronična bolezen in 30 do 50% odstotkov posameznikov ima težave celo življenje. Simptomi te motnje so podobni simptomov drugih motenj in obstaja velika verjetnost, da se motnja napačno diagnosticira. Raziskave tudi ugotavljajo, da večina otrok in odraslih s to motnjo ni bilo vključenih v trening kako se lahko obvladajo in se spopadajo s to motnjo. 

V večini primerov zdravljenje ADHD poteka s kombinacijo medikamentoznega zdravljenja, terapije in spremembe nekaterih dejavnikov v otrokovem okolju. Samo otroci, ki imajo zelo hudo motnjo pomanjkanja pozornosti, imajo lahko kot primarno medikamentozno (zdravili) zdravljenje. Za vse ostale bi morali najprej uporabiti vsa ostale možnosti: terapija, sprememba določenih dejavnikov v okolju in šele, če to ne pomaga oz. če posameznik zavrne terapijo, bi se morali poslužiti zdravil.

Kategorije